9. Wat zijn passende tekenen van eerbied en respect aan het Lichaam en Bloed van Christus?

Het Lichaam en Bloed van Christus die tegenwoordig is onder de gedaanten van brood en wijn worden zowel gedurende als na de viering van de Eucharistie met de grootste eerbied behandeld (zie Mysterium Fidei, nr. 56-61). Bijvoorbeeld: het tabernakel waarin het geconsacreerde brood wordt bewaard wordt geplaatst “in dat deel van de Kerk of oratorium die voornaam is, in ’t oog loopt, mooi is gedecoreerd, en passend is voor gebed” (Codex voor de Canon Leer, Can. 938, §2). Overeenkomstig de traditie van de Latijnse Kerk, hoort men bij de aanwezigheid van een tabernakel waarin het Allerheiligst Sacrament is, de knie te buigen. In de Oosterse Katholieke Kerken is het gewoon het kruisteken te maken en diep te buigen. De liturgische gebaren van beide tradities weerspiegelen eerbied, respect en aanbidding. Het is passend voor de leden van de gemeenschap elkaar te begroeten in de verzamelde ruimte voor de Kerk (zoals de vestibule of het voorportaal), maar het is niet passend om hardop te spreken of rumoer te maken in de Kerk, vanwege de tegenwoordigheid van Christus in het tabernakel. Ook vereist de Kerk aan ieder te vasten voor het ontvangen van het Lichaam en Bloed van Christus als een teken van eerbied en overpeinzing (tenzij ziekte iemand verhindert dit zo te doen). In de Latijnse Kerk moet men in het algemeen tenminste één uur vasten; leden van de Oosterse Katholieke Kerken moeten de praktijk volgen die is ingesteld door hun eigen Kerk.