15. Waarom noemen wij de tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie een “mysterie”?

Het woord “ mysterie” wordt gewoonlijk gebruikt om te verwijzen naar iets wat ons verstandelijk bevattingsvermogen te boven gaat. In de Bijvel echter heeft dit woord een diepere en meer specifieke betekenis, want het verwijst naar aspecten van Gods plan voor redding van de mensheid, die al reeds begonnen is, maar slechts aan het einde der tijden compleet zal zijn. In het oude Israël openbaarde God door de Heilige Geest aan de profeten enkele van de geheimen die Hij wilde laten vervullen voor de redding van zijn volk (zie Amos 3,7; Jes. 21,28; Dan. 2,27-45). Evenzo werd het mysterie van “het Koninkrijk van God” door het preken en het onderrichten van Jezus geopenbaard aan zijn leerlingen (Mc. 4,11-12). De H. Paulus legde uit dat de mysteries van God onze menselijke begrip tarten of zelfs belachelijk overkomen, maar hun betekenis wordt geopenbaard aan Gods volk door Jezus Christus en de Heilige Geest (zie 1Kor. 1,18-25; 2,6-10; Rom. 16,25-27; Openbaring 10,7).

De Heilige Eucharistie is een mysterie omdat het deelneemt in het mysterie van Jezus Christus en Gods plan de mensheid door Christus te redden. We moeten niet verbaasd zijn als er aspecten in de Eucharistie zijn die niet eenvoudig te begrijpen zijn, want Gods plan voor de wereld heeft herhaaldelijk de menselijke verwachtingen en begrip overstegen (zie Joh. 6,60-66). Bijvoorbeeld, zelfs de apostelen begrepen eerst niet dat het noodzakelijk was voor de Messias om ter dood gebracht te worden en daarna uit de dood te verrijzen (zie Mc. 8,31-33; 9,31-32; 10,32-34; Mat. 16,21-23; 17,22-23’20,17-19; Lc. 9,22;9,43-45; 18,31-34). Bovendien elke keer als wij spreken over God moeten wij in gedachten houden dat ons menselijke begrip nooit geheel God kan omvatten. We moeten niet proberen God te beperken tot ons verstand, maar ons verstand toestaan zich uit te strekken boven de normale beperkingen door Gods openbaring.