13. Is Christus tijdens de viering van de Eucharistie ook op andere wijzen tegenwoordig behalve zijn Werkelijke Tegenwoordigheid in het Allerheiligst Sacrament?

 Ja. Christus is op verschillende wijzen tegenwoordig tijdens de Eucharistieviering. Hij is tegenwoordig in de persoon van de priester die de offerande aanbiedt in de H. Mis. Volgens de Constitutie van de Heilige Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie is Christus tegenwoordig in zijn Woord “daar Hij het zelf is die spreekt wanneer in de Kerk de Heilige Schrift gelezen wordt.” Hij is ook aanwezig in de bijeengekomen mensen die bidden en zingen, “ want hij heeft beloofd ‘waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden’ (Mat. 18,20)” (Sacrosanctum Concilium, nr. 7). Ook is Hij eveneens tegenwoordig in andere sacramenten; bijvoorbeeld, “wanneer iemand gedoopt wordt, is het werkelijk Christus zelf die doopt” (Sacrosanctum Concilium, nr. 7).