12. Ontvangt men de gehele Christus als men de Heilige Communie onder één gedaante ontvangt?

Ja. Jezus Christus, onze Heer en Verlosser, is in de Eucharistie geheel tegenwoordig onder zowel de gedaante van het brood als de wijn. Eveneens is Christus geheel tegenwoordig in elk deel van de geconsacreerde Hostie en in elke druppel van het Kostbare Bloed. Toch is het zeer passend om Christus in beide vormen te ontvangen in de viering van de Eucharistie. Dit veronderstelt de Eucharistie meer te lijken op een feestmaal, een feestmaal die de voorsmaak is van een feestmaal dat zal worden gevierd met Christus aan het eind der tijden wanneer het Koninkrijk van God wordt gevestigd in zijn volheid (zie Eucharisticum Mysterium, nr. 32).