10. Als iemand zonder geloof het geconsacreerde brood eet en de geconsacreerde wijn drinkt, ontvangt hij of zij dan ook het Lichaam en Bloed van Christus?

Als “ontvangen” betekent “consumeren”, dan is het antwoord ja, want wat die persoon consumeert is het Lichaam en Bloed van Christus. Als “ontvangen” betekent “het bewust en gaarne accepteren van het Lichaam en Bloed van Christus zoals zij zijn, om zo de geestelijke vruchten ervan te verkrijgen”, dan is het antwoord nee. Een gebrek aan geloof van de zijde van de persoon die het Lichaam en Bloed van Christus eet en drinkt, kan niet veranderen wat ze zijn, maar het verhindert de persoon wel van het verkrijgen van de geestelijke vruchten, wat de gemeenschap met Christus is. Het zo ontvangen van Christus’ Lichaam en Bloed zou tevergeefs zijn en, als het bewust gedaan wordt, zou het ook heiligschennend zijn (1 Kor. 11,29). Het ontvangen van het Allerheiligst Sacrament is niet automatisch een geneesmiddel. Als we geen gemeenschap wensen met Christus, legt God ons dit ook niet geforceerd op.  Sterker nog, we moeten in geloof Gods aanbod van gemeenschap met Christus en de Heilige Geest aannemen en samenwerken met Gods genade om onze harten en verstand te doen veranderen en ons geloof en liefde in God te doen toenemen.