15 fundamentele vragen en antwoorden

  
1 Waarom geeft Jezus zich als voedsel en drank aan ons?
2 Waarom is de Eucharistie niet alleen een maaltijd, maar ook een offer?
3 Als het brood en de wijn het Lichaam en Bloed van Christus worden, waarom lijken zij dan en proeven zij nog als brood en wijn?
4 Houdt het brood op brood te zijn en houdt de wijn op wijn te zijn?
5 Is het gepast dat het Lichaam en Bloed van Christus tegenwoordig wordt in de Eucharistie onder de gedaanten van brood en wijn?
6 Zijn het geconsacreerde brood en wijn ‘louter symbolen’?
7 Wanneer de H. Mis voorbij is, houdt het geconsacreerde brood en wijn dan op het Lichaam en Bloed van Christus te zijn?
8 Waarom worden er na de H. Mis hosties bewaard?
9 Wat zijn passende tekenen van eerbied en respect aan het Lichaam en Bloed van Christus?
10 Als iemand zonder geloof het geconsacreerde brood eet en de geconsacreerde wijn drinkt, ontvangt hij of zij dan ook het Lichaam en Bloed van Christus?
11 Als een gelovige, die zich bewust is een doodzonde te hebben begaan, het geconsacreerde brood en wijn eet en drinkt, ontvangt hij of zij dan nog steeds het Lichaam en Bloed van Christus?
12 Ontvangt men de gehele Christus als men de Heilige Communie onder één gedaante ontvangt?
13 Is Christus tijdens de viering van de Eucharistie ook op andere wijzen tegenwoordig behalve zijn Werkelijke Tegenwoordigheid in het Allerheiligst Sacrament?
14 Waarom spreken wij op meer dan één wijze van het “Lichaam van Christus”?
15 Waarom noemen wij de tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie een “mysterie”?